spotlight EDWIN EVERS BAND

FAQ

Algemeen

Kan ik parkeren bij de Music Club?
Jazeker! De Music Club beschikt over een ruim, gratis parkeerterrein aangrenzend aan het pand.
Wordt er een minimumleeftijd gehanteerd?
Wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar bij al onze concerten en evenementen. Minderjarigen mogen naar binnen, mits onder begeleiding van een volwassene.Voor dance-events geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Is het pand rolstoelvriendelijk?
Rolstoelgebruikers kunnen in de Music Club op 2 verdiepingen vertoeven. Er is geen lift in de Music Club, maar buitenom kun je je van de eerste ring naar de begane grond begeven. Op beide verdiepingen is er een ruime invalidentoilet aanwezig. Wij raden rolstoelgebruikers aan plaats te nemen op de eerste ring, mede omdat deze toegankelijk is via de hoofdingang.
Zijn er ook zitplekken in de zaal?
Er is binnen de Music Club voldoende zitgelegenheid, je kunt deze plekken echter niet vooraf reserveren. Indien je moeilijk ter been bent of niet lang kunt staan, raden wij je aan om tijdig naar het concert te komen zodat je op tijd een zitplek kunt bemachtigen. Het is echter niet mogelijk om vanaf je zitplek het concert te zien. Wil je zeker zijn van een zitplek, dan raden wij je aan om een VIP ticket te kopen. Bij een VIP ticket krijg je namelijk een eigen tafel toegewezen.

Programma

Het concert/evenement waar ik heenwil is uitverkocht, hebben jullie een reservelijst?
Nee, uitverkocht is echt uitverkocht. We werken niet met wacht- of reservelijsten. Koop geen kaarten via andere aanbieders of websites, en kanalen en voorkom teleurstelling: dat je teveel betaald, geen kaarten ontvangt of valse kaarten krijgt.
Ik wil graag in de Music Club spelen/draaien, kan dat?
Je kunt altijd even een mailtje sturen naar onze programmeur (bart@musicclubkampen.nl) met daarin een korte biografie, een linkje naar je facebookpagina en/of website, en natuurlijk een linkje naar een eigen geschreven nummer. Bij interesse wordt er dan vanzelf contact met je opgenomen, blijven bellen en/of mailen heeft dus weinig zin.

Tickets

Ik ben mijn mail met de tickets kwijt. Wat nu?
Je kunt inloggen in je account via http://activetickets.musicclubkampen.nl/Account/Login.aspx Wanneer je ingelogd bent, kun je rechtsbovenaan op je mailadres klikken, dan kom je in je account. Hier kun je vervolgens via 'bekijk hier je bestelhistorie' je tickets nogmaals laten verzenden.
Ik heb zojuist tickets besteld via de website, maar nog niet ontvangen. Wat nu?
Indien je de gekochte kaarten niet hebt ontvangen, kijk dan eerst even in je ongewenste mail/spamfilter, of check of je het juiste mailadres in het ticketsysteem hebt ingevoerd. Je kunt inloggen in je account via http://activetickets.musicclubkampen.nl/Account/Login.aspx Wanneer je ingelogd bent, kun je rechtsbovenaan op je mailadres klikken, dan kom je in je account. Hier kun je je mailadres wijzigen als die niet goed blijkt te zijn en vervolgens via 'bekijk hier je bestelhistorie' je tickets nogmaals laten verzenden. Mocht je de tickets dan nog niet hebben ontvangen, stuur dan een e-mail met het betalingsbewijs naar info@musicclubkampen.nl en dan zoeken wij uit wat er is misgegaan.
De tijd op het ticket verschilt van de aanvangstijd op de website. Welke tijd is de juiste?
Tijden zoals vermeldt op de e-tickets zijn onder voorbehoud en kunnen op een later tijdstip gewijzigd worden. De tijden zoals aangegeven op de website zijn in dit geval altijd leidend.
Kan ik reeds gekochte kaarten retourneren?
Reeds gekochte kaarten kunnen niet worden geretourneerd. Het gebeurt helaas te vaak dat mensen voor de zekerheid alvast kaarten kopen en uiteindelijk toch niet gaan. Het kost veel tijd en geld om deze kaarten ongeldig te maken en het bedrag terug te storten. Je kunt ze proberen via eigen kanalen of Marktplaats te verkopen.
Hoe moet ik een actiecode invoeren?
Wij hebben momenteel geen actiecodes.
Kun je e-tickets ook vanaf je telefoon laten scannen?
Ja, graag! Zorg er wel voor dat je de tickets klaar hebt staan bij aankomst en de helderheid van je beeldscherm op maximaal hebt gezet.
Kan ik tickets aan de deur kopen?
Je kunt tickets aan de deur kopen, maar het is aan te raden om deze in de voorverkoop aan te schaffen, dan ben je voordeliger uit. Wanneer een evenement op uitverkocht staat, zijn er geen deurtickets meer!

Ibiza Market

Wat zijn de algemene voorwaarden voor de Ibiza Market
Door u te aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Music Club Kampen, hierna te noemen Music Club, of de organisatie. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie. Reservering: 1.1 Middels de website www.musicclubkampen.nl/standhouders kan een deelnemer één of meerdere plaatsen reserveren. 1.2 De deelnemer kan verschillende types stands reserveren. De organisatie is niet aansprakelijk indien een deelnemer een verkeerde reservering plaatst. 1.3 Een wijziging in de reservering kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden. Indien er gelegenheid is, zal de organisatie de wijziging honoreren. 1.4 Op het reserveringsformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 1.5 Indien twee deelnemers een kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten. 1.6 Minimum leeftijd van een standhouder is 18 jaar. 1.7 Indien er een 2m kraam geboekt wordt zal in enkele gevallen een 4m kraam gedeeld worden. Dit staat vermeld bij de markt. 1.8 Indien een deelnemer een standplaats zonder kraam reserveert, dan wordt het vrije standplaats bedrag gerekend en mag er zonder schriftelijke toezegging niet afgeweken worden van het aantal m2. Annulering: 2.1 Annulering na inschrijving is niet mogelijk. Standplaats: 3.1 Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het gepresenteerde dat op de markten wordt aangeboden. 3.2 Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers aan kramen en haringen in gemeente grond is niet toegestaan. 3.3 Indien er wensen zijn om naast of voor de kraam producten te stallen dan alleen wanneer vooraf schriftelijk toestemming hiervoor is verleend. 3.4 Indien een deelnemer op het moment van aanvangstijd niet is verschenen dan vervalt de reservering en wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie. 3.5 De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5 meter 
doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute 3.6 In geval dat bakken of braden van toepassing is dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd. 3.7 Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. (Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes). 3.8 Op het terrein is gebruik van LPG, anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig, ten strengste verboden. 3.9 De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel. Verkoop van drank is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen en men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma. (LET OP): op niet elke markt is het toegelaten om etenswaren te verkopen die klaargemaakt worden middels bakken en braden) Aankomst & vertrek, lossen & laden, parkeren: 4.1 De deelnemer meldt zich, indien nodig, eerst aan om te horen welke plaats, hij/zij toegewezen heeft gekregen. 4.2 De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouw tijden en aan de route die door de organisatie gegeven is. 4.3 Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor te zorgen dat de los-/laadtijd zo kort mogelijk is. 4.4 Uiterlijk een uur na afloop van het evenement dienen de kramen leeg te zijn. Houding en gedrag: 5.1 Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van het evenement wordt bemoeilijkt, dan kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het reserveringsbedrag. 5.2 Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer. 5.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kraam te ontruimen. 5.4 Laat geen vuilnis achter. Neem je eigen afval mee! 5.5 Er mag geen schade worden toegebracht aan het terrein, de kramen, de gebouwen en de groenvoorzieningen op het terrein. Overige: 5.6 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De 
deelnemer neemt op eigen risico deel aan de markt. 5.7 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand. 5.8 De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer (outdoor events) 5.9 De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per evenement te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven. 5.10 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar. 5.11 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook. 5.12 De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend. 5.13 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.
Hoe kun je je aanmelden als standhouder?
Je kunt je online aanmelden als standhouder via www.musicclubkampen/standhouder. Dit geeft echter nog geen garantie tot deelname.

Vacatures

Hebben jullie vacatures/stageplaatsen?
Indien wij vacatures open hebben staan, plaatsen wij deze op onze vacaturepagina.

 

Partners & sponsors