Huisregels

 

Huisregels van de Music Club Kampen

 • Legitimatie verplicht
 • Wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar bij al onze concerten en evenmenten, tenzij anders vermeld. Bij concerten mogen minderjarigen onder begeleiding van een volwassenen naar binnen, bij dansavonden is de minimumleeftijd uitsluitend 18+.
 • Passende kleding is verplicht. Kleding als voetbalshirts, trainingspakken en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.
 • Misdragingen worden niet getolereerd.
 • Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. Bij overtreding wordt de politie gewaarschuwd.
 • Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan 8 personen, dan wel personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen de Music Club een groep van meer dan 8 personen zullen vormen. Grote groepen kunnen van tevoren contact opnemen met de organisatie van de Music Club voor evt. toestemming.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot de Music Club worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan drank en etenswaren of stiften mee naar binnen te nemen.
 • Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.
 • Samenscholing is verboden. Vermoedt een gastheer samenscholing, dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
 • Het is verboden om in de Music Club Kampen geluids- of beeldopnames te maken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de directie.
 • De Music Club Kampen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 • Camera’s waken over uw en onze veiligheid.
 • Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
 • Uitzonderingen op het huisreglement van de Music Club kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.
 • In de Music Club zijn de landelijke regels met betrekking tot het rookverbod en het verschaffen van alcoholische dranken (18+) van kracht. Indien deze regels worden overtreden zal de Music Club de mogelijke boete op de overtreder verhalen.
 • Overtreding van dit huisreglement kan leiden tot verwijdering, zonder restitutie van entreegeld.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van de Music Club over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Wij hanteren de maatregelen Coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen vanuit RIVM klik hier voor update informatie